Melorme

Hvad er en melorm?

Melormen er trods dens navn ikke en orm, men en larve. Den er heller ikke nogen unik art, men blot larvestadiet til billen melskrubbe. 

Melormen og melskrubbe kan, som deres navn antyder, findes i mel hvis man er uheldig og ikke har opbevaret det korrekt (brug altid tætlukkende beholdere, hvis du ikke vil have uønskede gæster). Det er sjældent at man fanger melskrubben i melet, så derfor har folk oftere set larven og givet dem deres eget navn. Men billen eksisterer og kan bare godt lide at grave sine æg ned i mel. Der er æggene i sikkerhed fra sultne dyr og melormene har nok de kan spise af, når de udklækkes.

Melormen stammer oprindeligt fra områderne omkring Middelhavet, men grundet handel af fødevarer mellem mennesker fra forskellige lande, har den fået spredt sig ud over det meste af verden.

Livscyklus

Melskrubben (Tenebrio Molitor) har fire livsstadier: æg, larve, puppe og bille. 

Parring vil begynde ved at hannen jager hunnen, inden den bedækker hunnen. Et par dage efter parringen, vil hunnen lægge sine æg i blød jord eller noget som ligner, f.eks. mel. Hunnen kan lægge op til 500 æg i sin levetid. 

Efter 4-19 dage bliver æggene udklækket og en lille melorm kravler ud i søgen efter mad. Er den blevet udklækket i mel, er maden jo lige foran den. Over de næste 6-7 uger vil melormen gå igennem 9-12 hamskifte mens den vokser sig stor. De kan blive op til 2,5 cm lange, og har en gulligbrun overflade, der er hård og blank.

Når melormen er stor nok, vil den forpuppe sig. Alt efter forholdende vil melskrubben efter 3-30 dage kravle ud af puppen. Som fuldvoksen er den faktisk mindre end melormen og måler kun 1,2-1,8 cm. 

Lidt om insekt kvalitet og valg før køb af melorm.

Kvaliteten af insekter kommer af hvad de fodres med, transport- og lager forhold og ikke mindst en evt. tørrings proces. Farven på mel lavet af melorme, viser hvilken behandlingsform melormen fik, inden de blev malet. Ved en brun farve er de enten blevet ristet eller varmebehandlet, da melormens indre smeltede sammen i varmen. Ved frysetørring er melormen beige, da indholdsstoffet blev bevaret intakt. se det nederste billede.

Melorm for fødevare, opdyrket på en insektfarm, er af høj kvalitet. Lovgivning om insekter til mennesker er strenger end f.eks. for kylling produktion. 

Melorm som foder er der krav om mærkning: til foder og ikke til mennesker. Denne mærkning gør opmærksom på at produktionsforholdene er uden kontrol og sporbarhed. Produktions landet er ofte Romanen og Kina. 

Melorm på frost og frysetørring.

Insekter på frost -18 grader har et nærings indhold meget tæt på et levende insekt. Dog skal emballagen være tæt sluttende. Vi kender det fra mad til os selv, hvor der er gået hul på en pose i fryseren, lidt trist kan det smage ik´. Insekter på frost indeholder 66 % er vand og 33 % insekt. Ved tilberedning på en pande eller i en ovn fordamper vandet samt mange gode vitaminer.  

Holdbarhed som rejer på frost 2-3 mdr.

Frysetørring af melorm

Frysetørring er en forlængelse af processen frost. Temperaturen forsætter ned til -40 grader. Ved denne temperatur suges kun alt vandet ud. Tilbage er et insekt uden vand. 100 g frysetørret melorm svare til 300 g melorme på frost.  

Vitaminer, B12 er stadigvæk i insektet. Frysetørret melorm til fødevare er fyldte og hvide inde i de kan tydligt ses, hvis du knækker dem over.

Du kender sikret til frysetørring fra produkter som 

  • Frysetørret hindbær og jordbær
  • Overlevelses pakker til militæret 
  • Mad til astronauter i rummer.  

Hertil er brugt samme frysetørrings teknik som vi benytter. Insekter frysetørret har op imod 95% af nærringsindholdet af levende insekt. 

Holdbarheden op til 25 år i den emballage beregnet herfor. Vi har gemt prøver fra da vi startede i 2016 og de er helt perfekte. Opbevares ved kælder temt. eller derunder samt mørkt. Tåler frost og optøning utallige gange i emballagen.

Varme tørrede melorm

Varmetørrede insekter taber 40-80 % af nærringsindholdet i forhold til insekter på frost/frysetørret. Varmen ødelægger meget af det gode i insektet, jo højere temperaturen komme.  Varmetørret insekter, indeholder meget aske. Hvor kommer asken fra? Jo der er de afbrændt gode stoffer.  

Varme behandlingen er ofte foretaget ved at grille insekterne som du kender fra opvarmning af brød til en fransk hotdog. 

Ovntørring er en besværlig- gammeldags metode med masse af askedannelse. Denne form for tørring anvendes næsten ikke mere. Derimod er tørring med micro og ultra lyd ved at vinde indpas, da slutproduktet indeholder mindre aske end varmetørring. Proteinet og andre gode stoffer tager meget skade af den høje temperatur samt gode stoffer fordamper sammen med vandet. Se Frysetørring derimod beholder næringsstofferne. 

Gennemsigtige melorm indeholder kun hylstret /skellet. Det kan der være flere årsager til, f.eks. har de haft en lang varm transport, uden mad, lang tid i kølere. Kraftig varme behandling.

Aktive filtre